L9: Den kristne ledergerning (vedtaget*)

Forslagsstillere

Hafnia Distrikt og Odsherred Distrikt

 

Motivation

Dette ændringsforslag tager udgangspunkt i, at lederes medlemskab af Folkekirken ikke kan være en garant for, at KFUM-Spejderne lever op til sin formålsparagraf om at være et folkekirkeligt arbejde, hvor børn og unge vil møde det kristne evangelium. Man kan være medlem af Folkekirken og samtidig være ikke-troende, aldrig have deltaget i en gudstjeneste og desuden ligeglad med både kirken og kristendommens budskaber. Omvendt kan man være en glimrende forkynder, troende og helt hjemme i de kristne budskaber, men så alligevel ikke være medlem af hverken Folkekirken eller et anerkendt, kristent trossamfund. Derfor bør kravet om ledernes medlemskab af Folkekirken skrives ud af vedtægterne, og KFUM-Spejdernes opgave og relation til Folkekirken bør redefineres.

KFUM-Spejdernes kristne dimension i arbejdsgrundlag og formål er nævnt flere gange i vedtægterne:

  • At lade børn og unge møde det kristne evangelium (§ 3)
  • Korpsets formål søges virkeliggjort gennem varierende former for forkyndelse og kristendomsundervisning (§ 4)
  • En leder skal være medlem af den danske folkekirke […] og som sådan være villig til at udføre en kristen ledergerning, således som det fremgår i § 3 og § 4 (§ 8)
  • At arbejde på, at medlemmerne stilles overfor kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed (§ 16 stk. 3, § 18 stk. 2, 20 stk. 2, § 22 stk. 2, § 24 stk. 3, § 26 stk. 2)
  • Klanens arbejde tager udgangspunkt i emnerne natur, samfund og livssyn, idet der tilstræbes en rimelig balance. […] Begrebet samfund skal forstås bredt. Målet ersamfundsengagement. Aktiviteterne skal dreje sig om religiøse, politiske, miljømæssige og sociale forhold, både lokalt, nationalt og internationalt. Der lægges også vægt på internationale spejderoplevelser. Arbejdet med emnet livssyn skal primært tage udgangspunkt i det kristne evangelium og de praktiske konsekvenser, det har at være kristen, herunder deltagelse i sognets arbejde. Andre livssyn og deres praktiske og teoretiske konsekvenser kan også undersøges i lyset af kristendommen (§ 28)

Dette ændringsforslag lægger op til at give organisationens ledere på alle niveauer ansvar for at leve op til formålsparagraffen og de øvrige vedtægter, som præcisere hvordan der skal arbejdes med forkyndelse og gruppens relation til kirken. I stedet for at kræve medlemskab af Folkekirken.

Med dette ændringsforslag ønskes der desuden at pålægge hovedbestyrelsen et ansvar for at værne om korpsets arbejde med og fokus på forkyndelse internt i organisationen ved at udpege en forkyndelsesleder. En forkyndelsesleder skal hjælpe ledere til at leve op til KFUM-Spejdernes formål samt stå i spidsen af at forny den måde, som KFUM-Spejderne arbejder med kirke og kristendom på.

KFUM-Spejdernes rolle og relation til Folkekirken bør diskuteres og muligvis defineres på ny, og korpsets vedtægter bør afspejle den konklusion, man måtte nå frem til. Hvad er KFUM-Spejdernes rolle i forhold til Folkekirken såvel lokalt som nationalt?

Hafnia Distrikt vil i øvrigt bakke op om et endnu tættere samarbejde med Folkekirken. KFUM-Spejderne har potentialet til at udfylde et hul i Folkekirken ved at have kontakt til en stor gruppe efterkonfirmander, som kommer til spejder hver uge, men som de lokale folkekirker i ringere grad har kontakt til. Når spejderne når denne alder, stiller de mange spørgsmål, som lederne ikke altid kan besvare, og de higer efter refleksion og forklaringer. Vores korps er ikke klædt på til at løfte den dagsorden, som kommer til udtryk i vores vedtægter for netop denne aldersgruppe. Et tættere samarbejde med Folkekirken vil derfor være dyrebart for både KFUM-Spejderne og for Folkekirken. Det understreges, at samarbejdet bør finde sted både lokalt og nationalt.

 

Forslagstekst

Den fulde ordlyd af forslaget kan findes her:
Download L9: Den kristne ledergerning

 

Ændringsforslag

L9.1: Den kristne ledergerning

 

Afstemning

Vedtaget med ændringsforslag L9.1